Assamese Bhajans

Shiv Tandav Lyrics In Assamese

Shiv Tandav lyrics in Assamese

Mr.Mnj

Shiv Tandav lyrics in Assamese জটাটবীগলজ্জলপ্রবাহপাবিতস্থলেগলেবলংব্য লংবিতাং ভুজংগতুংগমালিকাম্ |ডমড্ডমড্ডমড্ডমন্নিনাদবড্ডমর্বযংচকার চংডতাংডবং তনোতু নঃ শিবঃ শিবম্ ‖ 1 ‖জটাকটাহসংভ্রমভ্রমন্নিলিংপনির্ঝরী–বিলোলবীচিবল্লরীবিরাজমানমূর্ধনি |ধগদ্ধগদ্ধগজ্জ্বলল্ললাটপট্টপাবকেকিশোরচংদ্রশেখরে রতিঃ প্রতিক্ষণং ...